Emniyet kemeri

Emniyet kemeri

kaza anında emniyet kemerinin önemi

Yazar Kaza Fotograf | Kelimeler , , , |

İlkyardım

İlkyardım

 

İlk Yardım       
Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan yardıma denir.

Önemi : Yaşamı boyunca insan ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yarılının hayatı kurtarılabilir.

Kaza ve ani hastalıklarda, hasta yada yaralının doktora veya hastaneye sağ olarak götürülebilmesi, bilinçli ilk yardımın anında yapılmış olmasına bağlıdır. Bilinci kapalı olan kişiye ilk yardım

Altın Kural  : Koma pozisyonu yapılabilmesi için kazazedenin ; 

NABIZI OLMALIDIR
SOLUNUMU OLMALIDIR
Sesli ve ağrılı uyaranla bilincin kapalı olduğuna karar verilmeli
Kendi kendine solunum yaptığı gözlenmeli
Nabız kontrolu ile kalbin çalıştığı belirlenmeli
Ortam koşulları dikkate alınarak kazazedenin hangi tarafa döndürüleceğine karar verilmeli ve o tarafa geçerek diz çökülmeli
Kazazedenin karşı taraftaki kolu gövdesinin üzerine konulmalı
Kazazedenin yakın tarafındaki kolu gövdesinin altına yerleştirilmeli
Kazazedenin karşı taraftaki bacağı yakın taraftaki bacağının üzerine konulmalı
Bir el ile kazazedenin karşı omuzundan diğer el ile de karşı kalçasından kavrayarak yavaşça tek hareketle kendine doğru çevirmeli
Kazazede yan yatar pozisyonda iken üstteki bacağını kalça ve dizden bükerek öne doğru destek yapmalı
Üsteki kolu öne getirerek elini kazazedenin yanağının altına yerleştirmeli
Alttaki kol arkaya doğru çıkarılarak destek yapılmalı
Kazazedenin başı hafifçe aşağıya doğru eğilmeli
Tıbbi yardım gelinceye kadar yan pozisyonu korunmalı
Aralıklarla (3-5 dakika bir) solunum ve nabız kontrol edilmeli
Burun Kanamasının Durdurulması
Telaş ve endişe etmemesi söylenerek hasta sakinleştirilmeli
İki taraftan burun kanatlarına baskı yapılmalı ya da hastanın kendisinin yapması sağlanmalı
Hasta oturtulup öne doğru hafif eğilmiş pozisyonda tutulmalı
Beş dakika sonunda kanama durmamışsa tıbbi yardım istenmeli
Dış Kalp Masajı ve Suni Solunumu Birlikte Uygulama       Bu uygulamayı hem bir kişi , hem de iki kişi ile uygulayınız ;       Bir kişi ile uygulama ; 1 İLK YARDIMCI – 2 SOLUNUM – 15 KALP MASAJI
Solunum ve kalp atımı yoksa ilk önce iki defa arka arkaya nefes verilmeli ve kalp masajı ile devam edilmeli
2 solunum ve 15 kalp masajı uygulaması ile devam edilmeli
Özet olarak  ;  ilk yardımcı her seferinde 2 solunum vermeli, 15 dış kalp masajı yapmalıdır
      İki kişi ile uygulama;  2 İLK YARDIMCI – 1 SOLUNUM – 5 KALP MASAJI
Solunum ve kalp atımı yoksa ilk önce iki defa arka arkaya nefes verilmeli
1 solunum 5 kalp masajı ile uygulama sürdürülmeli
Kalp masajını yapan kişinin yorulması halinde; işleme ara verilmeksizin suni solunum yapan kişi ile kalp masajını yapan kişi yer değiştirmeli
Özet olarak  ; solunumu veren 1. ilk yardımcı her seferinde 1 solunum verirken, dış kalp masajını yapan 2.  ilk yardımcı her seferinde 5 kalp masajı yapmalıdır
Dış Kanama Kontrolü (küçük kanama)
Kanayan yer üzerine (parmakla temiz bir bez kullanılarak) baskı yapılmalı
Kanama durmuyorsa el ayası kullanılarak baskı artırılmalı
Kanama duruncaya kadar baskı uygulamaya devam edilmeli
Birinci bez, kanla ıslanırsa üzerine ikinci bir bez koyarak ( Altın kural : ilk bezi kaldırmadan) baskı yapmaya devam edilmeli
Yaranın uç tarafındaki renk değişikliği ve nabız, kontrol edilmeli
Kaza Ortamını Değerlendirme
Kişi kazazedeler arasında ise öncelikle kendi durumunu gözden geçirmeli,
Kişi kendi can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalı,
Kişi sakin olmalı, telaşa kapılmamalı,
Kaza yerinde sağlık personeli varsa onun talimatlarına uymalı ve ona yardımcı olmalı
Ortamda sağlık personeli yoksa etkinliği ele alıp çevredeki sağlıklı kişileri organize etmeli
Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirmeli,
Trafik kazası ortamında yol güvenliğini sağlayacak işaretlemelerin yapılmasını sağlamalı,
Sağlık kuruluşu, itfaiye ve polise haber verilmeli,
Kazazedeler ile sakin yumuşak bir şekilde konuşmalı, onları yatıştırmalı ve şikayetlerini sormalı,
Trafik kazası ortamında sigara içilmesini önlemeli,
Patlama ve zehirlenme tehlikesi olan kaza ortamından herkesin uzaklaşmasını sağlamalı
Patlama ve zehirlenme tehlikesi yoksa kazazedeyi yerinden kıpırdatmamalı
Kazazedelerin başındaki meraklı toplanmaları önlemeli
Kaza ortamındaki tüm kazazedelerin durumu hızla değerlendirilmeli ve kazazedeler için öncelik sıralaması belirlenmeli
Nakli gereken kazazedeler için nakil organizasyonu sağlanmalı
Kaza ve kazazedeler hakkındaki bilgileri kaydetmeli
Yardım ekibi gelene kadar olay yerini terk etmemeli ve gelen yardım ekiplerine olay ve kazazedeler hakkındaki bilgiler aktarılmalı.
Kazazedeyi Kaza Ortamından Çıkarma
Boyun tespiti yapılmalı
Sıkışmanın kaldırılması için araç gereç kullanılmalı
Kazazedenin arkasına geçmeli
Kollarını kazazedenin kollarının altından geçirmeli
Kazazedeyi kolundan tutarak çekmeli
Vücuda saplanmış cisim varsa çıkarılmamalı.
Kırıklarda İlk Yardım       GENEL PRENSİPLER
Eklem veya kırık bölgenin hareketini engellemek için TESPİT (sabitlenmeli) edilmeli
Kırık bölgeye soğuk uygulama yapılmalı (buz uygulaması)
Kol ve bacaklardaki kırıklar sabitlendikten sonra kalp seviyesinden yükseğe kaldırılmalı
       BACAK
Diz ve ayak bileği eklemini içine alacak şekilde ve eşit uzunlukta iki atel seçilmeli (uzun bir tahta kullanılabilir)
Atel bacağın iki tarafına uygun şekilde yerleştirilmeli ve geniş sargı ile bağlanmalı.
      UYLUK
Kalça ve diz eklemini içine alacak şekilde, biri koltuk altına uzanacak uzunlukta iki atel seçilmeli
Atel bacağın iki tarafına uygun şekilde yerleştirilmeli
İki atel gövde düzeyinde ve bacak hizasında iki veya üç geniş sargı kullanarak, diz seviyesinde geniş bir sargı, ayak bileğinde 8 şekli oluşturan bir sargı ile bağlanmalı
      OMURGA TESPİTİ
Esnemeyecek kalınlıkta 1.8-2 m. uzunlukta ve en az 70 cm genişliğinde sert materyal seçilmeli (tahta, kapı veya merdiven)
Tahta, katlanmış bir battaniye ile kaplanmalı
Boyun, bel ve dizlerin arkası yumuşak materyalle desteklenmeli
Başı desteklemek için, baş altına bir kumaş halkası yerleştirilmeli
Baş bir bandajla tahtaya bağlanmalı
Vücut, yanlarda rulo haline getirilmiş battaniyelerle desteklenmeli
Ayak bileği, bacak, uyluk ve kalça sargılarla tahtaya bağlanmalı
Göğüs çapraz sargılarla tahtaya bağlanmalı
Şokta İlk Yardım
Kazazede sırt üstü yatırılmalı
Kanama ve şok ile ilgili bulgular kontrol edilmeli;
 
Görünür kanama
Soluk cilt
Uzuvlarda soğukluk
Hızlı nabız
Ayakların altına destek koyarak 20 -30 cm kadar kaldırılmalı
Yaralı (varsa pansuman ve turnike görülecek şekilde) battaniye ile sarılmalı
Tıbbi yardım gelene kadar bu pozisyon korunmalı
Solunum ve nabız 3-5 dakika aralıklarla kontrol edilmeli
Turnike (Boğucu Sargı) Uygulaması           Altın Kural : Ne zaman turnike uygulanmalıdır ?         4 koşulda uygulanmalıdır : 1.       İlgilenecek başka yaralı varsa, 2.       Engebeli uzun yol gidilecekse, 3.       Uzak noktada basınç etkisizse 4.       Ya da uzuv kopmuşsa turnike uygulanır.
Turnikeler bazen yaralı ekstremiteye yaralanmanın yaptığından fazla zarar verebileceğinden önerilmez . Altlarındaki dokuyu ezer, sinir ve damarlarda kalıcı hasara yol açabilir. Eğer uzun süre yerinde bırakılırsa, distaldeki (turnikenin altındaki) bütün dokular ölür.
 Vücutta, dirsek ve dizin altındaki yaralarda asla turnike kullanılmaz,
8-10 cm genişliğindeki sargı yaralı uzvun kalbe yakın tarafına, fakat uzvun mümkün olduğu kadar ucuna 2 kez dolanır.
Bir düğüm atılır ve üzerine bir çubuk veya kalem konup tekrar düğümlenir, çubuk veya kalem kanama duruncaya kadar döndürülür, kanama durduktan sonra çubuk sargının bir yerine sıkıştırılarak sabitlenir.
Turnike görülebilir durumda olmalı
Yaralının elbisesine üzerinde yaralının adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) yazılı bir kart iğnelenmeli
Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle Turnike veya T harfi yazılmalı
Yaralı pansuman ve turnike görülecek şekilde battaniye ile sarılmalı
Uygulamanın uzun sürmesi durumunda, turnike 30 dakika aralıklarla gevşetilmeli, sonra tekrar sıkılmalı.
Uzuv Kopması Durumunda İlk Yardım
Kazazede sırt üstü yatırılmalı
Kazazedenin bacakları 20-30 cm kadar yükseltilmeli
Turnike uygulamalı (kopan uzvun 3-4 parmak üzerine)
Kopan parça temiz, su geçirmez ağzı kapalı plastik bir torbaya yerleştirilmeli
Altın kural : Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konmalı (kopan parça direkt buz veya su içine konmaz)
Torba temiz bir bez ile sarılıp yaralı ile aynı vasıtaya konmalı, üzerine hastanın ad ve soyadı yazılmalı
Tıbbi birimler müdahalenin hızlandırılması için transport esnasında haberdar edilmeli
Yanık Durumunda Yapılacaklar
Yanan bölge üzerine bol su dökülmeli
Yanan bölge üzerindeki elbiseler (giysiler) keserek, sıyırmadan çıkarılmalı
Yanan bölge üzerindeki içi su dolu kabarcıklar patlatılmamalı
Yanan bölge üzerine, su dışında (salça, diş macunu, yoğurt, patates vb. ) herhangi madde sürülmemeli

Yazar trafik | Kelimeler , , , |

Trafik ve

                       Trafik ve

                       Bilinmesi Gerekenler

Trafik kazası sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kazazedelerin, kanuna göre tedavi için ücret ödememesi gerektiği belirtildi.

Tüketiciler Birliği, kazazedelerin haklarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Kaza sonucu yaralanan ve herhangi bir hastanede tedavi gören  Kazazedelerin bu tedavileri sonucu hastane tarafından ücret talep edilemeyeceğinin belirtildiği raporda, 2918 Sayılı Trafik Kanunu’na göre; herhangi bir trafik kazası sonucu yaralan kişi en kısa sürede hastaneye

yetiştirilmek ve gereken tedavinin yapılması hükümlerini içeriyor.

Yönetmeliğe göre, hastane acil servisi, kendisine gelen kazazedenin maddi durumu, sosyal güvencesinin olup olmadığına ve hastanın özelliğine bakmadan gereken

tedaviyi ve müdahaleyi herhangi bir ücret talep etmeden yapmak zorunda. Bu tedavi sonucu oluşan masraf ise Sağlık Bakanlığı Karayolları Trafik Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanacağının belirtildiği rapora göre, vatandaşların haklarını bilmediği için sorunlar yaşandığını ve hastanelerin bu kanundan bihabermiş gibi gözüküp vatandaştan para talep

etmelerinin suç olduğu belirtildi.

Yazar Kategorilenmemiş | Kelimeler , , , , , |

Kaza tespit tutanağı

Kaza tespit tutanağı

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı:2007/27)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

1. Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa bu genelgenin ekinde yer alan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (Tutanak) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.

2. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

4. Tutanak formları kopyalanabilir nitelikte ve en az 2 nüsha olacak şekilde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince Kara Araçları Sorumluluk ile Kara Araçları sigorta branşlarında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinden toplanan talebe göre bastırılır. Basım maliyetleri talep edilen miktara göre talep sahibi şirketler tarafından karşılanır.

5. Bu şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

6. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.

7. Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

8. Başvurulan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar Tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.

9. TRAMER, Tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası şirketleri ile Kasko Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.

10. Sigorta şirketleri Tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde bu Genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir. Sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapı TRAMER tarafından oluşturulur.

11. Sigorta şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesi yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esastır.

12. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.

13. TRAMER tarafından 9 uncu maddeye göre yapılan gönderimi izleyen 3 iş gününde yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa fotoğraflar bu Genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan ilgili Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER’ce sunulur. Komisyon, Tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.

14. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

15. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

16. Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
b. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
c. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
h. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

17. Bu Genelge kapsamında trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik) Yönetim Kurulu Kararı ile TRAMER bünyesinde yeterli sayıda Komisyon kurulur. Her Komisyon biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Komisyonların Başkan ve üyeleri, yetkili olacakları bölgeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin ücret ve sair mali hakları, TRAMER tarafından karşılanır. Komisyon çoğunlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde Komisyon başkanının oy kullandığı oran karara esas alınır. Komisyon gelen işleri en çok 3 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.

18. Tutanak, tutanağın doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve örnek tutanaklar poliçe ile beraber sigorta şirketlerince işletenlere ücretsiz olarak verilir.

19. Birlik ve TRAMER internet sitelerinde Tutanak ve doldurulmuş örnek tutanaklar yayınlanır.

20. Bu Genelge kapsamında ilgili kurumlarca gerekli altyapı 01.04.2008 tarihinde sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

21. Bu Genelge 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yazar Kategorilenmemiş, trafik | Kelimeler , , |

Afyonkarahisarda trafik kazası:3 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisarda trafik kazası:3 ölü 1 yaralı

Tırın altına giren otomobil ikiye bölündü üç kişi öldü bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine gitmekte olan Rıza Çimen yönetimindeki 43 NU 534 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjden karşıya geçerek Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 40. kilometresinde karşı yönden gelen Ahmet Kırıkoğlu (49) idaresindeki 35 BJM 05 plakalı seramik yüklü TIR’la çarpıştı.

 

  Devamını Oku

Yazar Kaza Haberleri | Kelimeler , , , , , , , |

Sarıyerde trafik kazası:2 ölü

Sarıyerde trafik kazası:2 ölü

Sarıyer Bahçeköy Yolu Üzerinde Aşırı Hız ve Dikkatsizlik Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil, Ağaca Çarptı. Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti.

 

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Sarıyer Kemer Mahallesi Bahçeköy Yolu Bahçeköy Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sarıyer istikametine giden Ferhat Kara’nın (26) kullandığı 06 BT 3745 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıktı. İki yol arasındaki ağaca hızla çarpan otomobilin sürücüsü Kara ile aynı otomobilde bulunan Tuğrul Dülgar, araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, şahısları araçtan çıkartamayınca olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin ağır yaralı olarak otomobilden çıkarttığı sürücü Ferhat Kara, ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Tuğrul Dülgar sağlık ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Dülgar’ın cesedi, Sarıyer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferhat Kara da bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yazar Kaza Haberleri | Kelimeler , , , , |

Erzincanda meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e çıktı

Erzincanda meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e çıktı

Erzincan-Erzurum karayolunun 30. kilometresinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

  Devamını Oku

Yazar Kaza Haberleri | Kelimeler , , , , , |

Erzincanda kaza:1 ölü 8 yaralı

Erzincanda kaza:1 ölü 8 yaralı

 Erzincan-erzurum Karayolu 30 Kilometresinde Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı.

Erzincan-Erzurum karayolu 30 kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Devamını Oku

Yazar Kaza Haberleri | Kelimeler , , , , , , , , , , , , |

Denizli’deki Trafik Kazalarında:1 ölü 18 yaralı

Denizli’deki Trafik Kazalarında:1 ölü 18 yaralı

 Denizli’nin Acıpayam, Honaz ve Tavas İlçelerinde meydana gelen Trafik Kazalarında 1 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Acıpayam ilçesinde Gölcük’ten Yolçatı köyüne doğru Bülent Özoğlu kontrolündeki 20 DK 577 plakalı minibüs, yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle Suludere mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

 

Kazada Fatma Kaygın, Faruk Mengi, İsmet Yüksel, Gülşen Aslan, Ayfer Bağdatlı, Kadriye Orhan, Burcu Tan, Nursen Özdemir, Faruk Ongun adlı öğretmenler ile Yolçatı İlköğretim Okulu Müdürü Bülent Özoğlu ve Elvan Çelik yaralandı.

 

 

Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Denizli’nin Honaz ilçesinde ise, yoğun yağışlardan oluşan çökmeleri kapatmakta kullanılacak asfalt malzemesini almak için Sarayköy Beylerbeyi Şantiyesi’ne giden İl Özel İdaresi’ne ait Mehmet Ekim idaresindeki 20 AE 627 plakalı kamyon Kumkısık mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Denizli Devlet Hastanesi’ne, diğer ikisi ise Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Tavas ilçesindeki trafik kazasında da 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

 

Ömer Zeyit Danacı’nın kullandığı 20 ZP 412 plakalı otomobil, Yahşiler köyü yakınlarında yağıştan yolun kaygan olması sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan çam ağacına çarptı.

 

Kazada araç sürücüsü Ömer Zeyit Danacı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hüseyin Özdemir ve Ramazan Danacı, Tavas Devlet Hastanesi’ne durumu ağır olan Süleyman Turan Yörükoğlu ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Yazar Kaza Haberleri | Kelimeler , , , , , , , , , , , |

Nevşehir’de kaza:Biri Polis iki kişi öldü

Nevşehir’de kaza:Biri Polis iki kişi öldü

 Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde meydana gelen Trafik Kazasında biri Polis memuru 2 Kişi öldü, İki kişi de yaralandı.

Devamını Oku

Yazar Kaza Haberleri | Kelimeler , , , , |